PRIVACY VERKLARING Chinese Medical Development Center Zoetermeer

 
Chinese Medical Development Center Zoetermeer gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer(2724 EK) aan de Parkdreef 58 , hierna te noemen “Chinese Medical Development Center Zoetermeer ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Chinese Medical Development Center Zoetermeer
verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Chinese Medical Development Center Zoetermeer u over de manier waarop
Chinese Medical Development Center Zoetermeer uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Chinese Medical Development Center
Zoetermeer worden aangeboden op www.naturaltaste.nl.
 
Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
 
1.Persoonlijk
Chinese Medical Development Center Zoetermeer gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Chinese Medical Development Center Zoetermeer
past wat u op www.naturaltaste.nl ziet aan op uw interesses. Chinese Medical Development Center Zoetermeer gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 
2.Doel
Chinese Medical Development Center Zoetermeer verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.naturaltaste.nl, gaat u akkoord met
deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Chinese Medical Development Center Zoetermeer gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Chinese Medical Development Center Zoetermeer.
 
3.Bestelling
Voor uw bestelling heeft Chinese Medical Development Center Zoetermeer uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Chinese Medical Development Center Zoetermeer verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.naturaltaste.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Chinese Medical Development Center Zoetermeer uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Chinese Medical Development Center Zoetermeer dat doet.
 
4.Uw account
In uw account op www.naturaltaste.nl slaat Chinese Medical Development Center Zoetermeer onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.
 
5.Klantenservice
U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Chinese Medical Development Center Zoetermeer registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Chinese Medical Development Center Zoetermeer gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 
6. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Chinese Medical Development Center Zoetermeer
over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Chinese Medical
Development Center Zoetermeer bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 
7.Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Chinese Medical Development Center Zoetermeer om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.
 
8.Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.naturaltaste.nl houdt Chinese Medical Development Center Zoetermeer uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Chinese Medical Development Center Zoetermeer haar aanbod aan u daarop aanpassen. Chinese Medical Development Center Zoetermeer gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op nvt meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 
9.Verbetering van dienstenChinese Medical Development Center Zoetermeer 
Chinese Medical Development Center Zoetermeer kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Chinese Medical Development Center Zoetermeer uitvoeren, geeft Chinese Medical Development Center Zoetermeer uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 
Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Chinese Medical Development Center Zoetermeer geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
 • a) De doorgifte geschiedt aan een door Chinese Medical Development Center Zoetermeer voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Chinese Medical Development Center Zoetermeer een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 • b) Chinese Medical Development Center Zoetermeer op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Artikel 3 Beveiliging van gegevens
Chinese Medical Development Center Zoetermeer maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Chinese Medical Development Center Zoetermeer ontvangt.
 
Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@cmdc.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.
 
Artikel 5 Cookies
Het is mogelijk dat Chinese Medical Development Center Zoetermeer tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.naturaltaste.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid Chinese Medical Development Center Zoetermeer
Chinese Medical Development Center Zoetermeer heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Chinese Medical Development Center Zoetermeer verwerkt ten behoeve van www.naturaltaste.nl . Chinese Medical Development Center Zoetermeer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
 
Artikel  7 Bewaartermijn
Chinese Medical Development Center Zoetermeer bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.naturaltaste.nl , tenzij Chinese Medical Development Center Zoetermeer op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
 
Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
Chinese Medical Development Center Zoetermeer behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.naturaltaste.nl
bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.naturaltaste.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.naturaltaste.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-06-2018.
 
 
 

Term&Conditions

 

 • The information that we collect:

  When you interact with our website we receive and store certain types of information through the use of cookies.  Information collected by cookies may include: the date and time of access; the domain name and host from which you access our page; and the IP address of the site from which you linked to ours.  Such information may be used in future marketing efforts and analytics. Recipients of information collected by cookies are limited to Google Analytics and CMDC online Shop web designers. For more information on the types of information that Google Analytics collects; and what is done with that information, please visithttp://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 • Links found on this website:This website sometimes provides links to outside web pages.  CMDC online Shop has tried to choose the links provided very carefully, with great concern for the quality of the suggested websites; however, those websites are not under our control and we cannot vouch for the security or content of those sites.  We encourage you to read the privacy policy of all websites that you visit.
 • Electronic mail:

  Our web shop participates in permission based marketing via “e-Newsletters.” If you receive an e-mail it is because our records indicate that either you have specifically requested inclusion in our e-mail list; or you have previously purchased from us; or have some other pre-existing relationship with our web shop or clinics.  If you would like to stop receiving e-mails from us, please login to your account in our website and cancel “Newsletter Subscription” .

 • Secure payment processing:

  For your security, bankcards information are processed through a secure third party server.  When you place a telephone or on-line order with CMDC online Shop, your bankcard number or and other pertinent information is transmitted to cardgate.com.  Cardgate.com manages the routing of data, and relays the transaction results. Cardgate.com also stores transaction results.  CMDC online shop does not keep any of your bank card information on file.

 •  CMDC Online Herb Shop Health Information Liabilities and Disclaimers

  CMDC Online Shop is happy to share the information and knowledge that we have gathered throughout the years, but please know that information shared on this website is solely for the purpose of education and should not be interpreted as medical advice.  Be advised that CMDC Online Shop is a retail outlet and not an office of practitioners.  Those who work for CMDC online Shop and those who contribute to this website are not medical professionals.  Furthermore, the products on this website are food supplements, and are not approved to prevent, treat, or cure disease.

  Our online shop offers products that are produced by CMDC online shop, as well as products manufactured by companies with which we are not otherwise affiliated.  We do our best to be informed with regard to all products that we offer.  We strive to maintain the website with the most current information available, but on occasion manufacturers change ingredient lists, or alter their product.  We cannot guarantee that information presented on this website will match information found on product packaging.  We therefore recommend that you always read the labels and any information provided by the manufacturer before taking any product purchased from CMDC online shop.  While we will always stand behind our products, we cannot be held responsible for any reaction which occurs as a result of taking any product bought through CMDC online shop.

 •  GUARANTEE

  It is impossible to guarantee specific results with any of our products. This is primarily because every human being is unique; and just as different people react differently to various diets, climatically conditions, pharmaceutical drugs, etc., and so can react differently with dietary supplements as well. As with all dietary supplements, we recommend that you consult with your health care provider before taking any Herb Shop product. Herb Shop products are not intended to treat, cure, diagnose, or mitigate any disease.

 • RETURN POLICY

  The Herb Shop guarantees their products provide the highest quality raw materials, manufactured in compliance with all EU regulations and are free from any defects or contaminants. If you are dissatisfied with your order for any reason, you can return any unopened items for a prompt refund or exchange within 14 days after the receiving Date. Refunds for items returned within 30 days of the purchase date will be credited in the same form as the original payment type. The original shipping and handling charges are not refundable.

  If you have any problems with your shipment, such as damaged goods, please photograph the damaged products as well as the package in which it was shipped. This is required for us to be able to file a claim with our shipping services and expedite the replacement process for you.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN C.M.D.C. Naturaltaste.nl

1. Definities

a. Natural taste:de webwinkel waar klanten hun kruiden producten online kunnen bestellen.

b. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Natural taste een overeenkomst heeft gesloten.

c. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Natural taste aan de klant.

d. Schriftelijk: op schrift of per e-mail.

e. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

f. Internetsite: www.naturaltaste.nl

 

2. Toepasselijkheid 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van CMDC online shop (naturaltaste.nl).

b. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van CMDC online shop (naturaltaste.nl) betekent dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard.

c. Afwijkende voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door CMDC online shop (naturaltaste.nl) is aanvaard.

d. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

3. Totstandkoming

a. Alle aanbiedingen van Natural taste zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

b. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van de klant door CMDC online shop (naturaltaste.nl) schriftelijk is bevestigd. De administratieve gegevens van CMDC online shop (naturaltaste.nl) zijn beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen als bewijs van de overeenkomst.

c. CMDC online shop (naturaltaste.nl) heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Natural taste zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

d. De klant garandeert dat de door haar in de aanvraag of bestelling aan CMDC online shop (naturaltaste.nl) opgegeven informatie juist en volledig is.

e. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigingsmail binden CMDC online shop (naturaltaste.nl) niet.

 

4. Prijzen 

a. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Natural taste  zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

 

5. Betaling

a. De klant is verplicht om een vooruitbetaling te doen. 

b. Betalingen kunnen worden uitgevoerd door iDeal, ...Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald.   Bij iDeal  betalen de volledige aankoopprijs door de klant vooruit.

 

6. Levering

a. Alle door CMDC online shop (naturaltaste.nl) genoemde leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Natural taste bekend waren.  Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

b. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Natural taste schriftelijk te berichten. Betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

 

7. Herroepingsrecht

a. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.

b.  Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de het vorige lid bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan CMDC online shop (naturaltaste.nl).

c. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door CMDC online shop (naturaltaste.nl) verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

d. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

e. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

f. Als CMDC online shop (naturaltaste.nl) de melding door de klant heeft ontvangen, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

g.CMDC online shop (naturaltaste.nl) vergoedt alle betalingen van klant. Behave terugzenden.

h.CMDC online shop (naturaltaste.nl) gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 

8. Klachten en Garanties

a. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant CMDC online shop (naturaltaste.nl) daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

b. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

c. Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

- de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van CMDC online shop (naturaltaste.nl);

- de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;

- CMDC online shop (naturaltaste.nl) niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de klachten te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; 

 

9. Aansprakelijkheid

a. Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

b.  CMDC online shop (naturaltaste.nl) is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant.

c.  CMDC online shop (naturaltaste.nl) is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

d.  Schade, als bedoeld dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Natural taste, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan CMDC online shop (naturaltaste.nl) te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Natural taste , komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat zij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

10. Overmacht

a. CMDC online shop (naturaltaste.nl) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan CMDC online shop (naturaltaste.nl) zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, meden zijn begrepen: Stakingen bij toeleveranciers van CMDC online shop (naturaltaste.nl), algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

c. Voor zoveel CMDC online shop (naturaltaste.nl) ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Make Up Shop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

d. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Naturaltaste.nl is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

b. Elk geschil welke tussen CMDC online shop (naturaltaste.nl) enerzijds en de klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, zal worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

c. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Clinic For TCM

em_ads_11.jpg

acupuncture

30 years experiences

 

Wat is Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde(TCG). Een geneeskunde met een historie van ruim 4000 jaar...

Read more

em_ads_12.jpg

Tuina

massage

 

Wat is orthopedie - Tuina

De Tuina-technieken zijn gebaseerd op een diepgaand inzicht in en begrip van de anatomische en psychologische kennis van de mens...

Read more

em_ads_13.jpg

Chinese

Kruiden

 

Chinese Kruiden Therapie

In China is dit een zeer belangrijke vorm van geneeskunde. Vele honderden jaren heeft men de invloed van voedingsstoffen op de...

Read more